Совети

Што е ПСИ? Дефиниција на единицата

Што е ПСИ? Дефиниција на единицата

PSI дефиниција: PSI е единица на притисок изразена во килограми сила по квадратен инч површина. Се залага за Стркилограми по Сквар Јасnch
1 PSI = 6894 Паскалс = 0,070 атмосфери = 51,715 тор